Begränsad telefonåtkomst

Vi har för närvarande begränsade möjligheter att svara på samtal då vi bombarderas av samtal från personer och system som skickar SMS till vår fasta telefon. Vi får cirka 20 till 60 sådana samtal varje dag vilket stör vår vanliga verksamhet.

 

Limited phone service

We currently have limited possibilities to answer incoming calls as we are bombarded with calls from persons and systems sending SMS messages to our landline phone. We receive between 20 and 60 such calls each days which impacts our daily operations.

Sektion Jocks & underkläder återstartar i mars!

Med start torsdag 7 mars återupptar sektion Jocks & underkläder sina månadsträffar! Observera att träffarna nu är på torsdagar 18:00 – 22:00 och inte på söndagar som tidigare.

Group Jocks & underwear is restarting in March!

Beginning on Thursday 7 March will Group Jocks & underwear resume their monthly meetings. Please note that the meetings now are on Thursdays 18:00 – 22:00 and not on Sundays as previous.

På lördag 3 februari har ett helt nytt event premiär.
För första gången håller vi ”SLM Social Hangout” en kväll för socialt umgänge.

Då eventet är helt nytt är det under utformande. Tanken är att besökarna gemensamt gör tillfället fantastiskt. Som brädspel, kortspel, rollspel, film, diskussioner/föreläsningar, seminarier, utställningar mm – och självklart fika! Har du något spel som du vill spela med andra – ta med det!

På premiärkvällen kommer SexMuseet visa erotiska teckningar från 50- och 60-talet.

 

Inget Bastille 2024

Detta beror dels på att den av våra medlemmar som håller i arrangemanget måste lägga ned för mycket tid och energi på att sanera lokalen efter arrangemanget och att allt för få hjälper till med det, och dels då det för varje år är markant färre av våra egna medlemmar som deltar i arrangemanget.

Den av våra medlemmar som ansvarar för eventet har valt att ta paus under 2024.

 

We will not arrange Bastille 2024.

This is partly due to that the member who is in charge of the event must offer too much time and energy into sanitising our premises after the event and too few are willing to help, and partly as few of our own members are attracted by the event.

Our member, who is in charge of the event, has decided to pause the event for 2024.

Vårt program för 2024 finns nu upplagt i Kalendariet!
Nu kan du se våra öppetkvällar fram till 31 december 2024.

Observera att det kan ske förändringar i programmet.

 

Our program for 2024 is now available in our Calendar!
You can now see our planned events until 31 December 2024.

Please note that changes can be made.

 

Det finns biljetter kvar!

Än är det inte för sent om du vill vara med på vår 45:e Baltic Battle! Besök BalticBattle.se för mer information!
Det är endast helgbiljetten (den som gäller fredag till söndag) som är slutsåld. För lördagen tänk på att beställa rätt biljett. Medlemspriset gäller endast SLM Stockholms helårsmedlemmar, giltigt medlemskort måste uppvisas vid entrén.

Tickets are still available!

You can still join us on our 45th Baltic Battle! Visit BalticBattle.se for more information!
It is only the weekend pass (valid Friday to Sunday) that is sold out. When buying tickets for Saturday make sure you buy the right ticket! Member price is only for SLM Stockholm full year members, valid membership card must be presented at entrance.

På gund av för få anmälda deltagare är den traditionella BDSM-kursen som skulle startat på måndag 2 oktober inställd.

Vi beklagar detta. De som anmält sig kommer få separat information från Club SADE.

 

Due to too few registered participants will the traditional BDSM course, which was planned to start Monday 2 October, be cancelled.

We apologise for this. Those who have registered will be contacted seperately by Club SADE.

Biljetterna till Baltic Battle XLV den 20-22 oktober är nu släppta.

Besök balticbattle.se för mer information och för att köpa din biljett!

 

Tickets for Baltic Battle XLV, October 20-22nd, are now released!

Visit balticbattle.se for more information and to buy your ticket!

Sommartid på SLM

Mellan midsommar och Stockholm Pride är det sommartiden på SLM.

 • Onsdagar öppet 20:00 – 24:00.
 • Sektion BDSM har uppehåll juli och augusti.
 • Sektion FF har uppehåll i juli.
 • Sektion NUDE har uppehåll i juni, juli och augusti. Vi kommer istället ha FULL FRONTAL NIGHT lördag 29 juli (inför Stockholm Pride) och lördag 26 augusti.
 • Sektion WET kör som vanligt under sommaren 2a söndagen varje månad och välkomnar även FF-intresserade medlemmar.

Summer time at SLM

Between Midsummer and Stockholm Pride is it summer times at SLM.

 • Wednesdays open 20:00 – 24:00.
 • Group BDSM takes pause in July and August.
 • Group FF takes pause in July.
 • Group NUDE takes pause in June, July and August. We will have FULL FRONTAL NIGHT Saturday 29 July (ahead of Stockholm Pride) and Saturday 26 August.
 • Group WET is on as normal the 2nd Sunday of every month during the summer and also welcomes FF-interested members.

Biljetterna är släppta!

Domination Stockholm är ett nytt signaturevent inspirerat av Domination Copenhagen.

Läs mer om festen och köp din biljett (de går åt fort!) på dominationstockholm.se

 

Tickets are released!

Domination Stockholm is a new signature event inspired by Domination Copenhagen.

Read more about the party and buy your ticket (they sell fast!) at dominationstockholm.se

På svenska

Vi har nu fått hem nya snygga svarta t-shirts med SLM loggan tryckt i vitt på bröstet (ca 7 cm i diameter). Tröjan är av märket Fruit of the Loom.

Finns i storlekar: S, M, L, XL och XXL

Tröjorna säljs endast i vår entré och kostar 100 kr styck.

In english

We have now new gorgeous black t-shirts with our SLM logotype printed in white on the chest (ca 7 cm across). The t-shirt is of the Fruit of the Loom brand.

Available in sizes: S, M, L, XL, and XXL

The t-shirts are only sold in our entrance at 100 SEK per piece.

På årsmötet den 26 februari valdes föreningens nya styrelse. Årsmötet fastställde också oförändrade entré och medlemsavgifter.

Vi inför nu också rabatterad avgift på helårsmedlemskap för ungdomar (fyllda 18-25 år) och seniorer (fyllda 70 år eller äldre).

Observera att du kan behöva styrka din ålder för att ta del av den rabatterade avgiften.

(in English below)

On our AGM the 26th of February was our new board elected. The AGM also decided on unchanged entrance and membership fees.

We are now introducing discounted full year membership fees for youth (aged 18 – 25 years) and seniors (aged 70 years or more).

Please note that you may have to proof your age to be eligible for the discounted fee.

Sektion WET återstartar i mars!

Efterlängtat av många… vår sektion WET återstartar nu sin verksamhet efter ett par års uppehåll. Från och med mars månad hålls en sektionsträff i månaden, oftast andra söndagen i månaden. För mer information och datum besök kalendariet!

Sektionsträffarna kommer vara öppna 18:00 – ca 22:00, men insläpp sker endast fram till 19:00. Så cum and get wet, men kom före 19 🙂

Group WET is restarting in March!

Awaited buy many… our group WET will restart its activities after a few years absence. From March will there be one group theme night per month, usually the second Sunday of each month. For more information and dates, visit our calendar.

Group nights will be open 18:00 – around 22:00, but the doors will only be open for admittance to 19:00. So.. cum and get wet, but come before 19 🙂

Det tidigare problemet som gjorde att bland annat formuläret för att ansöka om medlemskap inte fungerade är nu åtgärdat.

 

The previous disruption has now been fixed and our online services are now restored, i.e, the membership application form is now available again.

 

Driftstörning

Vi har för närvarande en störning i vår IT miljö som gör att det inte går att komma åt varken medlemsportalen, göra en ansökan om medlemskap via vår hemsida, eller ringa till oss. Felsökning pågår och vi hoppas ha felet åtgärdat inom kort.

Uppdatering 9 december: felet håller nu på och åtgärdas och vi räknar med att det ska fungera normalt under dagen.

IT service disruption

We are currently having some problems with our IT systems making our Members portal and membership application form unreachable. We are currently investigating the disruption and hopes it will be corrected shortly.

Update 9 December: the disruption is now being processed and we estimate full connectivity will be restored during the day.

Svenska

Lekutrymmena återöppnas

Spridningen av apkoppor har avtagit och vaccinationsprogrammet har startat upp, än så länge till en begränsad grupp på grund av begränsad tillgång på vaccin. Vi har därför beslutat att återuppta lekutrymmena (med något förhöjd belysning) från och med fredag 16 september.

Läs mer om apkoppor.

 

Engelska

Play areas will re-open

The spread of monkeypox has slowed and the vaccination program has started up, so far to a limited group due to limited availability of vaccine. We have therefore decided to reopen our play areas (with slightly raised lighting) from Friday 16 September.

Read more about monkeypox.

På svenska

Vi håller våra lekutrymmen fortsatt stängda i avvaktan på att vaccinationsprogrammet startar upp (vilket vi hoppas sker kring mitten av september).

Vår informationssid om apkoppor, och våra åtgärder, är uppdaterad 5 september 2022. Läs den här: slmstockholm.se/apkoppor

In english

We will keep our play areas closed until the Swedish monkeypox vaccination program starts up (which we hope will be by mid-September).

Our information page about monkeypox, and how we handle it, was updated on 5 September 2022. You can read it here: slmstockholm.se/en/monkeypox

SLM i Stockholm Pride Parade 2022

(Enligsh version here)

Datum: Lördagen den 6 augusti 2022
Tid: 11:00-18:00
Plats: Norr Mälarstrand, startnummer 96

Snart är det dags för Skandinaviens största prideparad, och vi skulle bli väldigt glada om DU valde att gå med oss i SLM Stockholm!

Vi kommer som vanligt att ha en lastbil med flak att dansa på, och DJs på flaket kommer vara Andreas Barth och Kliin. Man kommer även att kunna dansa bakom flaket och vi kommer naturligtvis också att ha med oss vår gigantiska läderprideflagga samt ett gäng mindre fanor.

Anmäl ditt deltagande genom att skicka ett mejl till marcus.b@slmstockholm.se där du anger vilken eller vilka delar du vill hjälpa till med:

 • Lasta och rigga på morgonen
 • Riva och lasta av på klubben efteråt
 • Hjulvakt
 • Bära stora flaggan
 • Bära mindre flagga
 • Dansa på flaket

För att tydligt visa vilka vi är och skapa en härlig känsla så är det strikt dresscode som gäller. Det betyder alltså att du behöver komma klädd i någon av våra dresscodes, det s.k. ”baskravet” (jeans och t-shirt) är INTE tillräckligt. Nakna skrev är inte heller okej. I övrigt gäller Stockholm Prides allmänna ordningregler för paraden.

Samling sker på paraddagen kl 12:00 vid vår startplats på Norr Mälarstrand. Vårt startnummer kommer vara 96. Paraden startar kl 13:00, men det brukar ta en bra stund innan alla framförvarande ekipage har börjat röra på sig. Från start till mål brukar det sedan ta ungefär 2 timmar.

För dem som vill hjälpa till med riggning av lastbilen kommer samling att ske kl 11:00 vid klubblokalen (Wollmar Yxkullsgatan 18). Det går också bra att dyka upp vid startplatsen på Norr Mälarstrand från kl 12:00 för att hjälpa till med de sista förberedelserna.

Tillfälligt stängda utlevnadsutrymmen

Av hänsyn och omtanke för våra medlemmar har vi beslutat att tillfälligt stänga våra utlevnadsutrymmen. Vår verksamhet i övrigt påverkas marginellt. Våra sektioner har i den omfattning de bedömt motiverat gjort anpassningar i sin verksamhet.

Mer information om hur vi hanterar apkoppor finns här.

Temporarily closed play areas

By care and consideration for our members have we decided to temporarily close our play areas. Our open nights are otherwise only marginally affected. Our Groups has, when they deemed motivated, made some adjustments to their activities.

More information about how we handle Monkeypox can be found here.

På grund av för få sålda biljetter till midsommarbuffén på lördag 25 juni 19:00 – 22:00 ställs denna in. Vi kommer ha öppet som planerat 22:00 – 03:00.

Due to too few sold tickets to our Midsummer buffet on Saturday 25th of June 19:00 – 22:00 has this been cancelled. We will be open as planned 22:00 – 03:00.

Under perioden från midsommar fram till Pride öppnar våra onsdagspubbar 20:00 i stället för 19:00. Dvs 29 juni, 6 juli, 13 juli, 20 juli och 27 juli.

During the period between midsummer and Stockholm Pride will our Wednesday pubs open 20:00 instead of 19:00. I.e. 29th June, 6th July, 13th July, 20th July and 27th July.

Vår första ungdomskväll på flera år, med strikt åldersgräns 18-35 år, var en uppskattad succé.

Vi kommer under sommaren planera in ytterligare ungdomskvällar under hösten och under nästkommande år. Vi rekommenderar att regelbundet besöka vår ”Kalendarie” sida för aktuell information.

 

Our first youth night in several years, with strict age limit between 18-35 years, was an appreciated success. We will during the summer plan more youth nights for the autumn and next year. As our calendar gets updated regularly, please visit our ”Calendar” page regularly for updated information.

Från fredag 1 april justerar vi entrépriset

Entrépris

 • onsdagar 30 kr
 • fredagar 30 kr
 • lördagar 60 kr
 • sektionskvällar 30 kr
 • Öppet hus helårsmedlem 120 kr
 • Öppet hus övriga 180 kr

Andra entrépriser kan gälla på specialkvällar/event. Se respektive öppetkväll för mer information.

Garderobsavgift ingår i entréavgiften.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade i morse att merparten av restriktioner lyfts från och med onsdag 9 februari. Vi återkommer inom kort med uppdaterat kalendarie och information.

Our Government and Public Health agency announced earlier today that most of the current restrictions will be lifted from Wednesday 9th February. We will shortly update our calendar and information.

Vår telefon är för närvarande ur funktion av tekniska skäl. Vi beklagar detta och hänvisar till vår epost och Facebooksida.

Our phone is currently out of order due technical problems. We apologise for this and refers to email and our Facebook page for contacts.

Från och med onsdag 12 januari skärps restriktionerna ytterligare. För oss innebär detta:

 • Endast sittande gäster
 • Max 8 personer i ett sällskap
 • Stängda utlevnadsutrymmen
 • Max 50 gäster i lokalen (sittande)
 • Öppet onsdag och lördag 19:00 – 23:00

Vi bevakar och följer Regeringens och Folkhälsomyndigheten och hoppas kunna återgå till normal verksamhet igen så snart det är möjligt.

Från torsdag 23 december har Regeringen och Folkhälsomyndigheten skärpt gällande restriktioner och allmänna råd.

Med anledning av detta begränsar vi antalet samtidiga besökare hos oss till 50 personer, samt att man ska kunna uppvisa ett giltigt vaccinationsintyg.

Från den 1 december krävs giltigt vaccinationsbevis för att besöka oss. Om du av medicinska skäl inte kan eller får vaccinera dig ska du i stället visa upp ett läkarintyg.

Läs mer om Coronarutiner på SLM Stockholm

 

From 1 December a valid Covid-19 vaccination certificate is mandatory when visiting us. Persons who, for medical reasons cannot be vaccinated, must instead show a valid medical certificate.

Read more about Corona at SLM Stockholm

I fredags genomförde vi vår första Bears together-kväll i samarbete med Viking Bears och Nordic Bears.

Kvällen var en succé med många glada och lyckliga besökare. Björnar, björnvänner, björnbeundrare och andra glada medlemmar umgicks och hade det trevligt.

Vi är väldigt glada över att samarbetet återupptagits och ser fram emot kommande Bears together-kvällar under 2022!