Apkoppor

Apkopporna sprids fortfarande i många länder och även i Sverige även om det är mycket mindre omfattande än tidigare. Den grupp som hittills drabbats mest är män som har sex med män. Förebyggande vaccinering sker för närvarande i Stockholm för män som har sex med män med riskbeteende. När tillgången på vaccin förbättras kommer förebyggande vaccinering erbjudas hela gruppen män som har sex med män.

Apkopporna är en rätt ny sjukdom och sjukvården lär sig hela tiden mer om sjukdomsförlopp, smittvägar, lämpliga behandlingar mm.

Det här vet vi idag

Texten är granskad och godkänd av SöS/Venhälsan 2 september 2022.

 • Apkoppor är en mycket smittsam sjukdom!
 • Smittan förs lätt över från person till person.
 • Den smittar vid kontakt hud mot hud, hud mot slemhinna, slemhinna mot slemhinna, genom saliv och troligen även sperma. Det finns indikationer på att viruset även kan spridas via sängkläder och handdukar.
 • Den smittar vid sex. Kondom ger bara ett begränsat skydd – man kan fortfarande ha kontakt hud mot hud på områden som inte är täckta av kondomen.
 • För de flesta tar det 4-8 dagar innan man känner av eller ser några symptom. För en del kan det ta upp till tre veckor.
 • Vanliga symptom är feber, ont i muskler och leder, svullna lymfkörtlar och utslag, koppor, som kan dyka upp var som helst på kroppen – inte nödvändigtvis där man haft kroppskontakten.
 • De som får utslagen/kopporna i slemhinnor (anal/tarm, hals, svalg, mun) drabbas ofta av mycket svåra smärtor. Fram till slutet av juli har ca 10% av de smittade i Stockholm behövt läggas in på sjukhus för smärtlindring, dropp och ibland intravenös antibiotika pga olika komplikationer.
 • I media sägs det ibland att apkoppor är en mild sjukdom. Det stämmer i jämförelse med t ex smittkoppor, ebola och covid-19 (hos riskpersoner, t ex äldre) som alla är dödliga infektioner. Däremot stämmer det inte alls att sjukdomen är mild i jämförelse med de vanliga sexuella överförda infektionerna (t ex klamydia, gonorré och syfilis)! För att vara en sexuellt överförd infektion är apkoppor en ovanligt aggressiv infektion, som hos vissa orsakar stort lidande och obehag. Vi har ännu inte sett de fulla konsekvenserna av spridningen utan är ännu i en tidig fas. Såväl Venhälsan som alla myndigheter tar detta utbrott på fullt allvar.
 • Sjukdomen går alltid över av sig själv, i de flesta fall inom cirka 2-4 veckor, men det finns enstaka fall som tagit längre tid än så. Antivirusmedicin kan ges vid mycket svår sjukdom till personer som är inlagda på sjukhus, men medicinen har mycket biverkningar och sparas till livshotande fall.
 • Vaccin finns som skyddar mot både smittkoppor och apkoppor. Man vet inte med säkerhet om de som fram till slutet av 1970-talet blev vaccinerade mot smittkoppor fortfarande har något skydd mot apkopporna.
 • Innan det aktuella utbrottet av apkoppor startade fanns endast en minimal tillverkning av smittkoppsvaccin eftersom smittkoppor egentligen utrotades för 40 år sedan. Läkemedelsindustrin kommer börja tillverka nytt vaccin men det tar ett par månader att ställa om tillverkningen och odla fram vaccinet.
 • Sverige har fått en mycket liten tilldelning av det smittkoppsvaccin som finns och det fördelas av Folkhälsomyndigheten.
 • Postexpositionsvaccinering mot apkoppor. Vaccinet kan ges till personer som identifierats via kontaktspårning och som kan nås inom fyra dygn räknat från det misstänkta smittotillfället. Om en person har börjat få misstänkta symptom har vaccinet ingen effekt alls och får inte ges!
 • Förebyggande vaccination mot apkoppor. Vaccination i förebyggande syfte kommer att börja ges under september 2022. Det finns ingen väntelista för detta utan Venhälsan kommer att hjälpa till att identifiera personer som blir aktuella för förebyggande vaccin. Eftersom vaccintillgången i nuläget är begränsad kommer prioritering troligen ske till personer som är HIV-positiva eller tar PrEP, och som har ett sexuellt riskbeteende. Det är ännu inte bestämt vem som kommer att ge vaccindoserna men Venhälsan kommer på något sätt att vara involverade. Det är heller inte bestämt hur kallelser till vaccinering kommer att göras men det kan eventuellt bli genom appen ”Alltid öppet” så det kan vara bra att ladda ned denna och se till att den fungerar. När större mängder vaccin levereras till Sverige i framtiden kommer vaccin att erbjudas till alla inom gruppen män som har sex med män.
 • Apkoppor är en allmänfarlig sjukdom och faller därför under Smittskyddslagen. Det vill säga att den är anmälningspliktig, smittspårning genomförs och man måste följa läkares ordination och övriga anvisningar (skriftlig information om smittskyddsföreskrifter som man får av läkaren). Som regel innebär detta isolering i hemmet tills symptomen gått över helt, man får inte heller ha sex under den tiden. Om man har exponerats för apkoppor och det är hög riska att insjukna får man heller inte ha sex under inkubationstiden, d v s 3 veckor. Även då får man skriftlig information med smittskyddsföreskrifter.
 • I nuläget (september) kan man bara testa sig för apkoppor på Venhälsan samt Specialistmottagningarna för Sexuell Hälsa på SöS och Huddinge (bägge hör till Hudkliniken KS). Sannolikt kommer man under hösten 2022 kunna testa sig för apkoppor även på andra mottagningar inom sexuell hälsa i Stockholm. Det finns ännu inget sätt att testa om man är symptomfri bärare av viruset eller om man redan är immun. Kanske kommer sådana tester i framtiden.

Vad gör SLM Stockholm?

 • Vi har ett nära samarbete med Venhälsan på Södersjukhuset och får regelbundet uppdateringar och information om läget. Vi bevakar och följer utvecklingen noga.
 • Vi är måna om våra medlemmar och volontärers trygghet och säkerhet. Vi har därför valt att tillfälligt stänga våra utlevnadsutrymmen (Dark rooms) preliminärt t o m mittenav september månad. Detta för att bl a inte uppmuntra till anonym sex och onödig trängsel där oönskad kroppskontakt oftare kan uppstå. Från och med fredag 16 september är våra utlevnadsutrymmen åter öppna med med någon förhöjd bakgrundsbelysning.
 • Vi arbetar aktivt med att sprida och tillhandahålla korrekt information om detta virus.
 • Vi har bedömt att vi idag inte behöver göra några andra ändringar av vår ordinarie verksamhet.
 • Våra sektioner har, i de fall de bedömt att det behövs, gjort vissa ändringar.

Vad kan du göra?

 • Var rädd om dig själv, dina nära och kära, dina vänner, och våra medlemmar och volontärer.
 • Beakta smittoriskerna, främst i kontakt med tillfälliga partners, som du kanske inte känner sedan tidigare.
 • Om du uppvisar någon form av symptom, eller misstänker att du kan ha blivit smittad – stanna hemma och kontakta sjukvården på 1177.
 • Apkopporna är mycket smittsamma och du kan vara smittbärare även om du inte har några symptom!

Mer information