Apkoppor

Apkopporna sprids nu snabbt i många länder. Den grupp som hittills drabbats mest är män som har sex med män.

Apkopporna är en rätt ny sjukdom och man vet väldigt lite om den. Sjukvården lär sig hela tiden mer om sjukdomsförlopp, smittvägar, lämpliga behandlingar mm.

Det här vet vi idag

Texten är granskad och godkänd av SöS/Venhälsan 29 juli 2022.

 • Apkoppor är en mycket smittsam sjukdom!
 • Smittan förs lätt över från person till person.
 • Den smittar vid kontakt hud mot hud, hud mot slemhinna, slemhinna mot slemhinna, genom saliv och troligen även sperma. Det finns indikationer på att viruset även kan spridas via sängkläder och handdukar.
 • Den smittar vid sex. Kondom ger bara ett begränsat skydd – man kan fortfarande ha kontakt hud mot hud på områden som inte är täckta av kondomen.
 • För de flesta tar det 4-8 dagar innan man känner av eller ser några symptom. För en del kan det ta upp till tre veckor.
 • Vanliga symptom är feber, ont i muskler och leder, svullna lymfkörtlar och utslag, koppor, som kan dyka upp var som helst på kroppen – inte nödvändigtvis där man haft kroppskontakten.
 • De som får utslagen/kopporna i slemhinnor (anal/tarm, hals, svalg, mun) drabbas ofta av mycket svåra smärtor. Fram till slutet av juli har ca 10-15% av de smittade i Stockholm behövt läggas in på sjukhus för smärtlindring, dropp och ibland intravenös antibiotika pga olika komplikationer.
 • I media sägs det ibland att apkoppor är en mild sjukdom. Det stämmer i jämförelse med t ex smittkoppor, ebola och covid-19 (hos riskpersoner, t ex äldre) som alla är dödliga infektioner. Däremot stämmer det inte alls att sjukdomen är mild i jämförelse med de vanliga sexuella överförda infektionerna (t ex klamydia, gonorré och syfilis)! För att vara en sexuellt överförd infektion är apkoppor en ovanligt aggressiv infektion, som hos vissa orsakar stort lidande och obehag. Vi har ännu inte sett de fulla konsekvenserna av spridningen utan är ännu i en tidig fas. Såväl Venhälsan som alla myndigheter tar detta utbrott på fullt allvar.
 • Sjukdomen går alltid över av sig själv, i de flesta fall inom cirka 2-4 veckor, men det finns enstaka fall som tagit längre tid än så. Antivirusmedicin kan ges vid mycket svår sjukdom till personer som är inlagda på sjukhus, men medicinen har mycket biverkningar och sparas till livshotande fall.
 • Man vet inte med säkerhet om de som fram till slutet av 1970-talet blev vaccinerade mot smittkoppor fortfarande har något skydd mot apkopporna.
 • Innan det aktuella utbrottet av apkoppor startade fanns endast en minimal tillverkning av smittkoppsvaccin eftersom smittkoppor egentligen utrotades för 40 år sedan. Läkemedelsindustrin kommer börja tillverka nytt vaccin men det tar ett par månader att ställa om tillverkningen och odla fram vaccinet.
 • Sverige har fått en mycket liten tilldelning av det smittkoppsvaccin som finns och det fördelas av Folkhälsomyndigheten. Vaccinet får i nuläget som regel endast ges till personer som identifierats via kontaktspårning och kan nås inom 4 dygn räknat från det misstänkta smittotillfället (postexpositionsprofylax). Syftet med detta är endast att mildra sjukdomssymptomen. Om en person har börjat få misstänkta symptom har vaccinet ingen effekt alls och får inte ges! Venhälsan har i nuläget ingen möjlighet att vaccinera personer i förebyggande syfte. Det finns heller ingen väntelista för vaccin utan Venhälsan kontaktar de personer som blir aktuella för postexpositionsprofylax.
 • Apkoppor är en allmänfarlig sjukdom och faller därför under Smittskyddslagen. Det vill säga att den är anmälningspliktig, smittspårning genomförs och man måste följa läkares ordination och övriga anvisningar. Som regel innebär detta isolering i hemmet tills symptomen gått över helt, man får inte heller ha sex under den tiden. Om man har exponerats för apkoppor och det är hög riska att insjukna får man heller inte ha sex under inkubationstiden, d v s 3 veckor.
 • I nuläget (slutet av juli) kan man bara testa sig för apkoppor på Venhälsan samt Specialistmottagningarna för Sexuell Hälsa på SöS och Huddinge (bägge hör till Hudkliniken KS). Det enda labb i Sverige som gör testerna är på Folkhälsomyndigheten. Förhoppningsvis kommer testkapaciteten att utvecklas och förbättras under hösten.

Vad gör SLM Stockholm?

 • Vi har ett nära samarbete med Venhälsan på Södersjukhuset och får regelbundet uppdateringar och information om läget. Vi bevakar och följer utvecklingen noga.
 • Vi är måna om våra medlemmar och volontärers trygghet och säkerhet. Vi har därför valt att tillfälligt stänga våra utlevnadsutrymmen (Dark rooms) preliminärt t o m augusti månad. Detta för att bl a inte uppmuntra till anonym sex och onödig trängsel där oönskad kroppskontakt oftare kan uppstå.
 • Vi arbetar aktivt med att sprida och tillhandahålla korrekt information om detta virus.
 • Vi har bedömt att vi idag inte behöver göra några andra ändringar. Våra sektioner har, i de fall de bedömt att det behövs, gjort vissa ändringar. Exempelvis har vår Naketsektion tills vidare ställt in sina sektionskvällar.

Vad kan du göra?

 • Var rädd om dig själv, dina nära och kära, dina vänner, och våra medlemmar och volontärer.
 • Beakta smittoriskerna, främst i kontakt med tillfälliga partners, som du kanske inte känner sedan tidigare.
 • Om du uppvisar någon form av symptom, eller misstänker att du kan ha blivit smittad – stanna hemma och kontakta sjukvården på 1177. Apkopporna är mycket smittsamma och du kan vara smittbärare även om du inte har några symptom!

Mer information