Apkoppor

Apkopporna sprids fortfarande i många länder och även i Sverige även om det är mycket mindre omfattande än tidigare. Den grupp som hittills drabbats mest är män som har sex med män. Förebyggande vaccinering sker för närvarande i Stockholm för män som har sex med män.

Apkopporna är en rätt ny sjukdom och sjukvården lär sig hela tiden mer om sjukdomsförlopp, smittvägar, lämpliga behandlingar mm.

Det här vet vi idag

Texten är granskad och godkänd av SöS/Venhälsan 19 december 2022.

 • Apkoppor är en mycket smittsam sjukdom!
 • Smittan förs lätt över från person till person.
 • Den smittar vid kontakt hud mot hud, hud mot slemhinna, slemhinna mot slemhinna, genom saliv och troligen även sperma. Det finns indikationer på att viruset även kan spridas via sängkläder och handdukar.
 • Den smittar vid sex. Kondom ger bara ett begränsat skydd – man kan fortfarande ha kontakt hud mot hud på områden som inte är täckta av kondomen.
 • För de flesta tar det 4-8 dagar innan man känner av eller ser några symptom. För en del kan det ta upp till tre veckor.
 • Vanliga symptom är feber, ont i muskler och leder, svullna lymfkörtlar och utslag, koppor, som kan dyka upp var som helst på kroppen – inte nödvändigtvis där man haft kroppskontakten.
 • De som får utslagen/kopporna i slemhinnor (anal/tarm, hals, svalg, mun) drabbas ofta av mycket svåra smärtor. Fram till mitten av december har ca 10% av de smittade i Stockholm behövt läggas in på sjukhus för smärtlindring, dropp och ibland intravenös antibiotika pga olika komplikationer.
 • I media sägs det ibland att apkoppor är en mild sjukdom. Det stämmer i jämförelse med t ex smittkoppor, ebola och covid-19 (hos riskpersoner, t ex äldre) som alla är dödliga infektioner. Däremot stämmer det inte alls att sjukdomen är mild i jämförelse med de vanliga sexuella överförda infektionerna (t ex klamydia, gonorré och syfilis)! För att vara en sexuellt överförd infektion är apkoppor en ovanligt aggressiv infektion, som hos vissa orsakar stort lidande och obehag. Vi har ännu inte sett de fulla konsekvenserna av spridningen utan är ännu i en tidig fas. Såväl Venhälsan som alla myndigheter tar detta utbrott på fullt allvar.
 • Sjukdomen går alltid över av sig själv, i de flesta fall inom cirka 2-4 veckor, men det finns enstaka fall som tagit längre tid än så. Antivirusmedicin kan ges vid mycket svår sjukdom till personer som är inlagda på sjukhus, men medicinen är ännu otillräckligt testad hos människor och sparas till livshotande fall.
 • Vaccin finns som skyddar mot både smittkoppor och apkoppor. Man tror att de som i Sverige fram till och med 1976 blev vaccinerade mot smittkoppor har kvar ett visst skydd mot apkopporna, vilket är anledningen till att man då bara behöver en dos vaccin mot apkoppor.
 • Innan det aktuella utbrottet av apkoppor startade fanns endast en minimal tillverkning av smittkoppsvaccin eftersom smittkoppor egentligen utrotades för 40 år sedan. Läkemedelsindustrin tillverkar nu nytt vaccin, med detta vaccin har lång tillverkningstid och hela världen vill ha leveranser.
 • Sverige har hittills fått några leveranser av vaccin som  fördelas av Folkhälsomyndigheten.
 • Postexpositionsvaccinering mot apkoppor. Vaccinet kan ges till personer som identifierats via kontaktspårning och som kan nås inom fyra dygn räknat från det misstänkta smittotillfället (om det är ett barn eller en person med svag immunitet pga t ex cancermedicinering kan vaccinet ges på detta sätt upp till 14 dygn efteråt). Syftet med detta är endast att mildra sjukdomssymptomen. Om en person har börjat få misstänkta symptom har vaccinet ingen effekt alls, och får inte ges!
 • Förebyggande vaccination mot apkoppor. Vaccination i förebyggande syfte påbörjades i september 2022. Det går att anmäla sitt intresse för vaccination via appen ”Alltid öppet” (bra att ladda ned denna och se till att den fungerar!). Venhälsan ansvarar för vaccinationerna. Vaccin erbjuds i mån av tillgång till alla inom gruppen män som har sex med män, som upplever att de har en risk att smittas. Om man inte har vaccinerats mot smittkoppor som barn ska man ta 2 injektioner, med 4 veckors mellanrum. Skyddseffekten verkar vara kring 80% enligt vad man nu känner till.
 • Apkoppor är en allmänfarlig sjukdom och faller därför under Smittskyddslagen. Detta innebär att den är anmälningspliktig, smittspårning genomförs och man måste följa läkares ordination och övriga anvisningar (skriftlig information om smittskyddsföreskrifter som man får av läkaren). Som regel innebär detta isolering i hemmet tills symptomen gått över helt, man får inte heller ha sex under den tiden. Om man har exponerats för apkoppor och det är hög risk att insjukna får man heller inte ha sex under inkubationstiden, dvs 3 veckor. Även då får man skriftlig information med smittskyddsföreskrifter.
 • I nuläget (december) kan man bara testa sig om man har symptom på apkoppor vid Venhälsan samt Specialistmottagningarna för Sexuell Hälsa på SöS och Huddinge (bägge hör till Hudkliniken KS). Kanske kommer man under 2023 även att kunna testa sig för apkoppor även på andra mottagningar inom sexuell hälsa i Stockholm men detta är ännu inte beslutat. Det finns ännu inget sätt att testa om man är symptomfri bärare av viruset eller om man redan är immun. Kanske kommer sådana tester i framtiden.

Vad gör SLM Stockholm?

 • Vi har ett nära samarbete med Venhälsan på Södersjukhuset och får regelbundet uppdateringar och information om läget. Vi bevakar och följer utvecklingen noga.
 • Vi arbetar aktivt med att sprida och tillhandahålla korrekt information om detta virus.
 • Vi har bedömt att vi idag inte behöver göra några andra ändringar av vår ordinarie verksamhet.
 • Våra sektioner har, i de fall de bedömt att det behövs, gjort vissa ändringar.

Vad kan du göra?

 • Var rädd om dig själv, dina nära och kära, dina vänner, och våra medlemmar och volontärer.
 • Beakta smittoriskerna, främst i kontakt med tillfälliga partners, som du kanske inte känner sedan tidigare.
 • Om du uppvisar någon form av symptom, eller misstänker att du kan ha blivit smittad – stanna hemma och kontakta sjukvården på 1177.
 • Apkopporna är mycket smittsamma och du kan vara smittbärare även om du inte har några symptom!

Mer information