Vår historia

SLM Stockholm bildas

Sveriges första läderklubb, SLM Sweden, fanns i Göteborg och man tror att detta var en broderklubb till SLM Köpenhamn.

SLM Sweden hade många medlemmar från Stockholmsområdet och det ansågs att, bland annat på grund av avståndet, det var svårt att vara en bra läderklubb för de medlemmarna. Med anledning av detta bildades helgen den 2 – 3 maj 1975 SLM Öst och SLM Sweden bytte namn till SLM Väst.

1 januari 1977 bytte SLM Öst namn till SLM Stockholm, och troligen bytte även SLM Väst namn till SLM Göteborg ungefär samtidigt.

 

Samarbeten

European Confederation of Motorcycle Clubs – ECMC
25 september 1976 blev vi medlemmar i det europeiska nätverket ECMC.
Vi var medlem fram till 1 januari 2016, då vi och flera av våra nordiska broderklubbar lämnade ECMC.

Läs mer på ECMC hemsida: ecmc.eu

Top of Europe – ToE
Top of Europe bildades vid ett möte I Köpenhamn maj 1992. Top of Europes logotyp fastställs vid ett möte i Stockholm 7–9 oktober 1994.

Läs mer på Top of Europes hemsida: topofeurope.eu

Lash och Wish
Vår systerförening Lash bildades 11–13 oktober 1996 och vi inledde ett samarbete med dem. Föreningen bytte senare namn till Wish.

Läs mer på Wish hemsida: clubwish.se

Stockholm Pride
Vi gick in som medlem i Stockholm Pride 2004 och var medlem till och med 2018. Vi är med och startar upp KinkyKvarteret i Pride Park 2014.

Läs mer på Stockholm Prides hemsida: stockholmpride.org

  

Logotyp och maskot

Vår maskot – ritad för oss av Tom of Finland
Juni 1976 kontaktade vår dåvarande sekreterare Tom of Finland (Tuomo) och frågade om han kunde rita en läderkille till oss. Tuomo hörde av sig med några frågor om tankar kring läderkillens utseende, attityd, med mera och skickade sedan över en bild till oss. Det är vår alldeles egna maskot – Tomsson.

Vår logotyp
Oktober 1976 hölls en tävling bland föreningens medlemmar för att ta fram en logotyp. Det kom in tio olika förslag. I en omröstning vann ett förslag med en bokstavslogotyp, som sedan inskriven i en omgivande cirkel, är den logotyp som fortfarande använder.

 

Våra hemvister

1975: Privata hem
De första mötena när klubben grundades hölls i privata bostäder.

1975–1976: Restaurang La Porta
Restaurang La Porta på Bergsunds strand 33 (där restaurang Moldau ligger idag) drevs av en ”välvillig” ägare. Restaurangen abonnerades för klubbaftnar totalt 13 torsdagar, 9 fredagar och 12 lördagar under 1976. Det fanns ett inre rum i lokalen med direkt ingång från trapphuset som kunde användas av de som ville vara lite diskreta.

1977–1978: Skeppar Karls gränd 7
Källaren på Skeppar Karls gränd 7 ägdes av Föreningen f.d. Skeppsgossar vilken förde en tynande tillvaro. De var villiga att hyra ut sin lokal, åtminstone på ett år. Källaren bestod av några få mindre rum i ett källarvalv inredda som kajutor. Legendariskt var den branta trappa som ledde ner i lokalerna från gränden.

1978–1990: Gåsgränd 2B
Flytten till Gåsgränd blev ett lyft för klubben. Även detta var en källarlokal i Gamla stan, och den utformades med olika rum och funktioner, som en särskild bar, filmrum, och så vidare. Kontraktet skrevs under den 7 juni 1978 och invigningen skedde med ”Slaget om Östersjön – Baltic Battle” den 11–13 augusti. Klubben växte och blev populär och ryktet om klubbens träffar och arrangemang, inte minst Baltic Battle, spreds långt utanför landets gränser.

Bostadsrättsföreningen som ägde fastigheten och lokalen sade upp hyreskontraktet då de behövde lokalen för eget bruk. Bostadsrättsföreningen ersatte oss i en förlikning med 50 000 kronor vilket också blev en del av grundplåten för vår nästa lokal. 24 mars 1990 hölls utflyttningsfest/gravöl i lokalen.

1990: Club Alpha
Under den tid som klubben stod utan egen lokal (mars till augusti) anordnades träffar på Club Alpha, bland annat discoträffar 5 maj, 9 juni och 7 juli.

Från 1990: Wollmar Yxkullsgatan 18
I källaren på Wollmar Yxkullsgatan fanns en lokal som hade använts till diverse aktiviteter. Innan klubben övertog lokalen hade den då senaste ägaren utan framgång försökt driva en biljardklubb där. Sex medlemmar gick i borgen för ett lån som tillsammans med ersättningen från Bostadsrättsföreningen på Gåsgränd betalade för övertagandet av lokalen.

Kontraktet skrevs under den 6 juni 1990 och efter en första uppröjning kunde en smygpremiär hållas den 29 juni. Under sommaren fixades lokalen i ordning med hjälp av frivilliga insatser från medlemmarna. Lokalen invigdes officiellt i samband med Baltic Battle XIII den 3 augusti.

Lokalen har genomgått en del mindre förändringar genom åren, men 2012 gjordes en lite större ändring när bland annat baren flyttades från sin tidigare plats i ena hörnet av lokalen till en mer central plats i anslutning till dansgolvet.

Under slutet av 2023 är det planerat att porten mot gatan ska bytas ut, bland annat för att uppfylla krav på utrymningsvägar.

 

Våra signaturevent

Baltic Battle
Redan vårt första Baltic Battle i augusti 1978 blev en stor succé. Den arrangerades till invigningen av lokalen på Gåsgränd och var ett samarrangemang med MSC Finland där bland andra Tom of Finland var specialinbjuden, och som invigningsgåva fick vi av MSC Finland vår ikoniska Tom of Finland ”sprattelgubbe”.

Baltic Battle II året därpå arrangerades gemensamt av fem nordiska klubbar, och vi beställde en Tom of Finland-teckning speciellt för Baltic Battle. Det skulle följas av ytterligare tio stycken de kommande åren.

Med start från Baltic Battle III har vi arrangerat festen helt i egen regi, och har så gjort sedan dess. 2023 genomförde vi Baltic Battle XLV – vårt 45e Baltic Battle!

Ryktet om vår fest spreds internationellt. 1981 skrev amerikanska ”Drummer Magazine” i en recension att vårt Baltic Battle var större än CMC Carnival i San Fransisco!

Se även vår speciella Baltic battle hemsida: balticbattle.se

Bastille
Vårt första Bastille anordnades 23–25 april 1993 som en Gummi-weekend. Helgen genomförs för att hedra Frank Webber, som hade artistnamnet Bastille, och genomförs i samma stil som hans teckningar.

Bastille är ett väldigt ”smalt” event och har på senare år kommit att attrahera fler utländska besökare än våra medlemmar.

Se även vår speciella Bastille hemsida: bastille.se

Domination Stockholm
2022 besökte nyckelpersoner från vår BDSM sektion Köpenhamn och deras Copenhagen Domination. De kände att det behövdes något liknande i Stockholm. Styrelserna för både SLM Stockholm och SLM Köpenhamn höll med och planerna på ett Domination Stockholm påbörjades.

På våren 2023 genomfördes det allra första Domination Stockholm och blev en omedelbar succé.

Se även vår speciella Domination Stockholm hemsida: dominationstockholm.se

 

Ikoner i SLMs historia

December-Blot (1977)
SLM hyrde ett tunnelbanetåg (det gick att göra på den tiden) där det bjöds på middag och dans innan tågfärden så småningom avslutades vid St Eriksplans station där blotet följde i det som senare blev Viking Sauna.

Gallret
När vi flyttade in till Wollmar Yxkullsgatan utrustades lokalen med några detaljer hämtade från Stockholm. En av dessa var delar av ett räcke som suttit på Västerbron. I samband med att räcket på Västerbron byttes ut tog vi över delar av räcket.

Räcket satt fram till vi byggde om baren 2012 monterat i den gamla baren med tillräcklig höjd kvar mellan bardisken och gallret för att kunna servera medlemmarna mat och dryck.

Räcket finns kvar idag, även nu monterat i ovankant av baren (men går inte lika långt ned som det gjorde i den gamla baren).

Pissoarerna
De pissoarer som finns i lokalen är en gåva från Stockholms stads ”skrotlager”. Ett tiotal medlemmar hjälptes åt att bära ned dem från gatan till källarplanet, och en grund gjöts upp (med vatten och avloppsanslutning) där de sedan slutligt monterades.

De två pissoarer som vi har är de sista som finns kvar av den modellen och Stockholms stadsmuseum har varit på besök och dokumenterat dom.

Boot shine man
En kväll kom en medlem, Per, på besök till vår klubblokal på Wollmar Yxkullsgatan. Just den kvällen var ett dörrstopp vid dörren till soprummet inte nedfällt (soprummet ligger en bit ned i entrétrappan). Per konstaterade då att den var perfekt som stöd för kängor och boots som vill bli putsade – vilket var en av Pers fetischer. Han gick hem och hämtade sina skoputsargrejer, kom tillbaka och satte sig i trappan och började putsa de boots och kängor som ville bli putsade.

Per flyttade senare in i klubblokalen och putsade våra skor fram till han gick bort 1996.

Det blev ett tomrum när Per lämnade oss men som tur var hade vi en annan medlem som delade Pers fetisch. Gösta tog med stor entusiasm och till mångas uppskattning över efter Per och putsade våra skor och kängor fram till september 2013 då han valde att pensionera sig från skoputsandet. Gösta gick tyvärr bort 2016.

 

Källor:
Tomsson, Jubileumsutgåva 2015, SLM Stockholm 40år. Läs jubileumsnumret