This article is only available in Swedish

Tillfälligt stängda utlevnadsutrymmen

Av hänsyn och omtanke för våra medlemmar har vi beslutat att tillfälligt stänga våra utlevnadsutrymmen. Vår verksamhet i övrigt påverkas marginellt. Våra sektioner har i den omfattning de bedömt motiverat gjort anpassningar i sin verksamhet.

Mer information om hur vi hanterar apkoppor finns här.

Temporarily closed play areas

By care and consideration for our members have we decided to temporarily close our play areas. Our open nights are otherwise only marginally affected. Our Groups has, when they deemed motivated, made some adjustments to their activities.

More information about how we handle Monkeypox can be found here.