This article is only available in Swedish

Svenska

Lekutrymmena återöppnas

Spridningen av apkoppor har avtagit och vaccinationsprogrammet har startat upp, än så länge till en begränsad grupp på grund av begränsad tillgång på vaccin. Vi har därför beslutat att återuppta lekutrymmena (med något förhöjd belysning) från och med fredag 16 september.

Läs mer om apkoppor.

 

Engelska

Play areas will re-open

The spread of monkeypox has slowed and the vaccination program has started up, so far to a limited group due to limited availability of vaccine. We have therefore decided to reopen our play areas (with slightly raised lighting) from Friday 16 September.

Read more about monkeypox.