This article is only available in Swedish

Från den 1 december krävs giltigt vaccinationsbevis för att besöka oss. Om du av medicinska skäl inte kan eller får vaccinera dig ska du i stället visa upp ett läkarintyg.

Läs mer om Coronarutiner på SLM Stockholm

 

From 1 December a valid Covid-19 vaccination certificate is mandatory when visiting us. Persons who, for medical reasons cannot be vaccinated, must instead show a valid medical certificate.

Read more about Corona at SLM Stockholm