This article is only available in Swedish

Begränsad telefonåtkomst

Vi har för närvarande begränsade möjligheter att svara på samtal då vi bombarderas av samtal från personer och system som skickar SMS till vår fasta telefon. Vi får cirka 20 till 60 sådana samtal varje dag vilket stör vår vanliga verksamhet.

 

Limited phone service

We currently have limited possibilities to answer incoming calls as we are bombarded with calls from persons and systems sending SMS messages to our landline phone. We receive between 20 and 60 such calls each days which impacts our daily operations.