Information om föreningen

SLM Stockholm (Scandinavian Leather Men Stockholm) är en läder och fetischföreningen för homosexuella och bisexuella män och bedrivs på idéell basis av dess medlemmar.

Föreningen är i sin tur medlem i den Nordisk/Baltiska organisation Top of Europe (ToE) vilken består av klubbar i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island och Estland. Samtliga av dessa klubbar är även medlemmar i European Confederation of Motorcykle Clubs (ECMS) vilket är en organisation för icke-kommersiella läder- och fetischklubbar i Europa.

Historia

Föreningen SLM Stockholm grundades 1975 och är en av de äldsta läderklubbarna i Europa. På begäran av SLM klubben i Göteborg på den tden, grundades SLM Stockholm i vardergrummet hos Stig, grundaren av föreningen. Den första egna lokalen låg i Stockholm Gamla Stan, men numera håller man till på Södermalm, Wollmar Yxkullsgatan, nära Mariatorget.

Verksamheten

Styrelsen, vilken välj på årsmötet, har det primära ansvaret för klubben. Utöver styrelsens medlemmar finns även andra positioner som utses av årsmötet eller av styrelsen.

Även om styrelsen har huvudansvaret krävs at så många medlemmar som möjligt hjälps åt för att bidra till driften och utvecklingen av klubben. Baren och entrén behöver bemannas varje öppetkväll, olika event behöver mer eller mindre förberedelser och lokalen måste underhållas. Därför är det viktigt att varje medlem gör vad han kan för att bidra.

Hitta till oss

SLM Stockholm ligger på Wollmar Yxkullsgatan 18. Enklaste sättet att ta sit hit är att åka tunnelbanan till Mariatorget, utgång Swedenborgsdatan. Sväng höger in på Wollmar Yxkullsgatan. SLM ligger på höger sida av gatan när du står med Swedenborgsgatan bakom dig.

© Copyright 2006 SLM Stockholm | Scandinavian Leather Men Stockholm, Wollmar Yxkullsgatan 18, Stockholm, SVERIGE
Tel +46 (0)8 - 643 31 00 | E-postadress: info(at)slmstockholm.se