This article is only available in Swedish

Nya medlemskort

Våra medlemskort, med namn, foto, medlemsnummer, årsmärke för giltighet och inbyggt chip, som vi införde 2012, har nu tagit slut. Vi trodde och hoppades att vi skulle fått de nya korten i god tid innan de gamla tog slut, men så blev det nu inte.

Projektet med nya kort inleddes för ett par år sedan. Vi har tittat på olika tekniska lösningar, utformning av korten, utvecklingspotential, mm. Vi har landat i en lösning som kortfattat omfattar följande punkter:

 • Kortet är helt anonymt, d v s inget synligt namn, foto, medlemsnummer eller årsmärke
 • Av kortet framgår enbart att det är ett kort som har med SLM Stockholm att göra
 • Det finns ett kortnummer, inte medlemsnummer
 • I kortet finns ett chip – ”beröringsfritt” – som i första hand används för att du ska kunna komma in på klubben under ordinarie öppettid, utan att behöva ringa på portklockan! Det är bara att hålla upp kortet mot kortläsaren som sitter på vänstra sidan om porten, så låses porten upp! 😊  Det används även för styrka ditt medlemsskap i entrén då du besöker oss samt för andra viktiga funktioner för klubbens förtroendevalda, volontärer, med flera.
 • Då det nya kortet lämnas ut så tar vi samtidigt ett porträttfoto av dig. Detta foto visas för entrépersonalen då kortet läses av i entrén. I övrigt är fotot ej tillgängligt på något annat sätt eller av någon annan än för medlemssekreteraren och ett par personer till.
 • Det finns en QR-kod och en streckkod på kortet
  • Läser man av QR-koden så få man bara fram om medlemskapet är giltigt eller ej. Detta är i första hand till för att du ska kunna styrka att ditt medlemskap är giltigt vid besök på övriga SLM- & Top of Europe-klubbar (i Norden och Baltikum)
  • Läser man av streckkoden så får man bara fram kortnumret
  • Båda dessa koder är till för framtida funktioner att använda i klubben, i första hand för klubbens förtroendevalda och våra volontärer

Byte till det nya medlemskortet sker ENDAST i samband med att ditt medlemskap förlängs.