Inget Bastille 2024

Detta beror dels på att den av våra medlemmar som håller i arrangemanget måste lägga ned för mycket tid och energi på att sanera lokalen efter arrangemanget och att allt för få hjälper till med det, och dels då det för varje år är markant färre av våra egna medlemmar som deltar i arrangemanget.

Den av våra medlemmar som ansvarar för eventet har valt att ta paus under 2024.

 

We will not arrange Bastille 2024.

This is partly due to that the member who is in charge of the event must offer too much time and energy into sanitising our premises after the event and too few are willing to help, and partly as few of our own members are attracted by the event.

Our member, who is in charge of the event, has decided to pause the event for 2024.