This article is only available in Swedish

Driftstörning

Vi har för närvarande en störning i vår IT miljö som gör att det inte går att komma åt varken medlemsportalen, göra en ansökan om medlemskap via vår hemsida, eller ringa till oss. Felsökning pågår och vi hoppas ha felet åtgärdat inom kort.

Uppdatering 9 december: felet håller nu på och åtgärdas och vi räknar med att det ska fungera normalt under dagen.

IT service disruption

We are currently having some problems with our IT systems making our Members portal and membership application form unreachable. We are currently investigating the disruption and hopes it will be corrected shortly.

Update 9 December: the disruption is now being processed and we estimate full connectivity will be restored during the day.