This article is only available in Swedish

Från och med den 29 september har regeringen och Folkhälsomyndigheten släppt alla restriktioner för fullt vaccinerade personer. För personer som ännu inte är vaccinerade eller fullvaccinerade gäller fortfarande några allmänna råd och regler. Läs mer på krisinfo.se.

Nu återgår vi till normal verksamhet och öppettider – och våra utlevnadsutrymmen är nu åter öppna.

För allas trivsel och trygghet ber vi dig som ännu inte är vaccinerad eller fullvaccinerad att följa de allmänna råd och regler som fortfarande gäller.