Från fredag 1 april justerar vi entrépriset

Entrépris

  • onsdagar 30 kr
  • fredagar 30 kr
  • lördagar 60 kr
  • sektionskvällar 30 kr
  • Öppet hus helårsmedlem 120 kr
  • Öppet hus övriga 180 kr

Andra entrépriser kan gälla på specialkvällar/event. Se respektive öppetkväll för mer information.

Garderobsavgift ingår i entréavgiften.