This article is only available in Swedish

Biljetterna är släppta!

Domination Stockholm är ett nytt signaturevent inspirerat av Domination Copenhagen.

Läs mer om festen och köp din biljett (de går åt fort!) på dominationstockholm.se

 

Tickets are released!

Domination Stockholm is a new signature event inspired by Domination Copenhagen.

Read more about the party and buy your ticket (they sell fast!) at dominationstockholm.se