This article is only available in Swedish

Det finns biljetter kvar!

Än är det inte för sent om du vill vara med på vår 45:e Baltic Battle! Besök BalticBattle.se för mer information!
Det är endast helgbiljetten (den som gäller fredag till söndag) som är slutsåld. För lördagen tänk på att beställa rätt biljett. Medlemspriset gäller endast SLM Stockholms helårsmedlemmar, giltigt medlemskort måste uppvisas vid entrén.

Tickets are still available!

You can still join us on our 45th Baltic Battle! Visit BalticBattle.se for more information!
It is only the weekend pass (valid Friday to Sunday) that is sold out. When buying tickets for Saturday make sure you buy the right ticket! Member price is only for SLM Stockholm full year members, valid membership card must be presented at entrance.