Vi är en ideell medlemsförening!

Det innebär att vi inte har någon anställd personal eller arvoderade funktionärer. Allt som görs i föreningen, och på klubben, oavsett på vilken nivå görs helt ideellt av medlemmar vid sidan om deras ordinarie arbeten och uppdrag.

Att vi är en medlemsförening har både för- och nackdelar.

Till fördelarna hör att vi har ett serveringstillstånd för slutet sällskap. Trots detta är det samma regler och krav som gäller för oss som för vilken krog som helst i Stockholm med tre undantag: vi kan vara diskriminerande (vara öppen enbart för killar), vi måste inte ha ett restaurangkök med mat lagad från råvaror, och det ska inte gå att teckna nytt medlemskap i samband med entré.

Till nackdelarna hör att allt färre engagerar sig i ideella verksamheter vilket stundtals gör det svårt att bemanna upp våra öppetkvällar, eller få tillräckliga resurser att kunna planera och genomföra våra event som Bastille, Baltic Battle, vårt deltagande i Stockholm Pride och våra vanliga öppetkvällar.

 

Vad innebär det att engagera sig ideellt?

Det innebär att du delar med dig av ditt intresse, din energi, och din kompetens till både oss som förening och alla oss som är medlemmar i föreningen. Hur mycket detta blir beror dels på vad du vill göra, och hur mycket tid och energi du kan och vill dela med dig av.

Ideellt arbete är inte betalt eller arvoderat (inte ens våra styrelsemedlemmar är arvoderade). Att hantera arvoden är kostsamt och omständigt – både för oss som förening (då vi i stort jämställs med arbetsgivare) och för den som tar emot arvodet (ska redovisas till Skatteverket). Vi har i stället ett annat, lite mer flexibelt, system för att premiera engagemang.

 • Om man har ett förtroendeuppdrag som är mer regelbundet under ett verksamhetsår får man ett förmånskort som ger fri entré, fri alkoholfri dryck samt lägre pris på alkoholhaltig dryck (ej starksprit och likör).
 • Om man gör ett arbetspass som volontär får man ett antal förmånskuponger som kan användas för fri entré, fri alkoholfri dryck, samt lägre pris på alkoholhaltig dryck (ej starksprit och likör).
 • För varje betald entré avsätts 20 kr i en pott för volontärsaktiviteter. Den innefattar bland annat tre volontärsträffar med mat och dryck, en volontärsträff med trerättersmiddag och dryck, och andra aktiviteter som våra bemanningsansvariga bestämmer.
 • De som bemannar en öppetkväll delar solidariskt på den dricks som inkommit.

 

Hur engagerar jag mig?

Det är inte svårare än att du skickar ett e-post till oss och berättar lite om dig och vad du vill engagera dig i.

 

Vad kan jag engagera i?

I föreningens styrelse

Vi drivs som en helt vanlig ideell medlemsförening med en styrelse som tillsätts av vårt årsmöte. Mandatperioden (den tid man väljs för) är två år, och halva styrelsen tillsätts vart annat år. Styrelsen har ansvaret för att driva föreningen och vår klubbverksamhet och kräver normalt en till ett par timmars engagemang per vecka (i genomsnitt). Styrelsen sammanträder 10 gånger per år och ett styrelsemöte tar ca 2,5 timme.

För att sitta i styrelsen får man inte finnas med i belastningsregistret, ha skatteskulder, eller skulder/indrivningarn hos Kronofogdemyndigheten.

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • 4-8 styrelseledamöter

Om du vill engera dig i föreningens styrelse kontaktar du valberedning@slmstockholm.se

I föreningen med förtroendeuppdrag

Då det inte är hållbart att styrelsen gör exakt allting i föreningen finns det även förtroendeuppdrag som arbetar på uppdrag av och åt styrelsen. Den insats som krävs i respektive del varierar med hur många man är som delar på uppdraget (vi ser gärna att det är flera som delar på ett uppdrag), men man kan i genomsnitt räkna med 2-5 timmar per vecka.

 • Baransvarig
 • Bemanningsansvarig, Bemanningsansvarig DJ
 • Informationssekreterare, Information Sociala Medier
 • IT och teknik
 • Lokalansvarig
 • Medlemssekreterare

Om du vill engagera dig i ett förtroendeuppdrag kontaktar du info@slmstockholm.se

I arbetsgrupper

Vi har behov av ett flertal arbetsgrupper både för mer löpande och återkommande verksamhet samt för specifika uppdrag

 • Arbetsgrupp Baltic Battle
  Vi behöver en arbetsgrupp som planerar, genomför och utvärderar Baltic Battle.
 • Arbetsgrupp bardrift
  Hanterar barlager, beställer vid behov hem från våra leverantörer, och säkerställer att leveranserna tas emot. Genomför års- och halvårsinventering.
 • Arbetsgrupp bemanning
  En av de stora utmaningarna i dag är att bemanna våra öppetkvällar. Vi har drygt 750-800 arbetspass per år som ska bemannas. Det ska även säkerställas att våra volontärer har rätt kunskap för sina arbetspass genom utbildningsplaner och uppföljning. Tyvärr är mycket av kunskapskraven lagstyrda (livsmedelshantering, alkoholservering, drog, samtycke, ordningshållning, miljö, samt Stockholms stads regelverk för servering av livsmedel och alkohol).
 • Arbetsgrupp lokaldrift
  Det behövs en grupp av medlemmar med kunskap i el, vvs, byggnation mm som kan hantera det löpande behovet av underhåll av lokalen.
 • Arbetsgrupp lokalens möjligheter
  På årsmöte 2024 beslöts att titta över vilka möjligheter det finns till förbättringar och eventuella ombyggnationer i lokalen.
 • Arbetsgrupp SLM Stockholm 50år 2025
  2025 firar vi 50-årsjubileum som ideell förening (och 35 år på vår nuvarande adress). Vi behöver en arbetsgrupp som arbetar med jubileumsåret!
 • Arbetsgrupp Stockholm Pride Kinkykvarteret
  SLM Stockholm och Dekadance var med och startade upp Kinkykvareteret i Pride Park. Vi behöver en arbetsgrupp som arbetar med att planera och genomföra vårt deltagande, utvärdera genomfört deltagande.
 • Arbetsgrupp Stockholm Pride Parade
  SLM Stockholm är ett uppskattat inslag i Stockholm Pride Parade och vi behöver en arbetsgrupp som arbetar med att planera och genomföra och utvärdera vårt deltagande.

Om du vill engagera dig i en arbetsgrupp kontaktar du info@slmstockholm.se

På våra öppetkvällar

Bemanningen på våra öppetkvällar är viktig. De som jobbar under en öppetkväll utgör ett team som tillsammans ansvarar för kvällen med föreberedelser, genomförande, städning och påfyllning efteråt. Det finns alltid en volontär som är teamledare, det är normalt den som är Bar1 om denne även är serveringsansvarig. Teamledaren är alltid den som har utslagsrösten.

 • Entrévärd
  Entrévärden är oftast besökarens första kontakt med SLM Stockholm för kvällen! Som entrévärd utfärdar man medlemskap, tar betalt för entré, säljer merchandize. Entrévärden är också den som i första hand säkerställer att besökaren följer kvällens officiella klädkod och inte är allt för påverkad. Om en besökare ser ut att kunna vara under 18 år görs även ålderskontroll.
 • Garderob
  Garderobsvärden är den som tar emot och hänger en besökarens kläder/väskor i garderoben, och som lämnar ut dem när gästen går hem. Det kan periodvis vara högt tryck i garderoben. Vid lugna perioder i garderoben bistår garderobsvärden med att plocka glas i lokalen.
 • Bar
  Barvärden hanterar serveringen i baren och säkerställer att den som är för påverkad inte serveras mer. Den som bemannar baren och även är anmäld som serveringsansvarig är oftast kvällens teamledare och den som har utslagsrösten.
 • Flex
  Flexvärden är en resurs som alternerar mellan bar och garderob beroende på var det just då är högst behov samt bistår med att plocka glas i lokalen.
 • Serveringsansvarig
  Alkohollagen kräver att det under varje öppetkväll finns en som är serveringsansvarig på plats i lokalen. Serveringsansvarig är föreningens representant mot myndigheterna vid en kontroll och ska även säkerställa att de regler som gäller för alkohol- och livsmedelsförsäljning och hantering följs. För att bli godkänd av Stockholms stad som serveringsansvarig får man inte finnas i belastningssregistret, ha skatteskulder eller skulder/indrivningar hos Kronofogdemyndigheten.

Att jobba i bar, entré och garderob under en öppetkväll kan ofta vara minst lika givande som att vara hos oss som gäst. Man får kontakt med våra medlemmar och besökare på ett helt annat sätt än när man själv är där som gäst. Vi kräver inte att man jobbar ett visst antal pass per år. Man gör så många pass man själv vill och har möjighet till. Beroende på vilket pass man är intresserad av kommer man få ett antal övningspass med handledare innan man går sitt första egna pass.

Om du vill engagera dig på våra öppetkvällar kontaktar du crew@slmstockholm.se