This article is only available in Swedish

På årsmötet den 26 februari valdes föreningens nya styrelse. Årsmötet fastställde också oförändrade entré och medlemsavgifter.

Vi inför nu också rabatterad avgift på helårsmedlemskap för ungdomar (fyllda 18-25 år) och seniorer (fyllda 70 år eller äldre).

Observera att du kan behöva styrka din ålder för att ta del av den rabatterade avgiften.

(in English below)

On our AGM the 26th of February was our new board elected. The AGM also decided on unchanged entrance and membership fees.

We are now introducing discounted full year membership fees for youth (aged 18 – 25 years) and seniors (aged 70 years or more).

Please note that you may have to proof your age to be eligible for the discounted fee.