This article is only available in Swedish

Sektion WET återstartar i mars!

Efterlängtat av många… vår sektion WET återstartar nu sin verksamhet efter ett par års uppehåll. Från och med mars månad hålls en sektionsträff i månaden, oftast andra söndagen i månaden. För mer information och datum besök kalendariet!

Sektionsträffarna kommer vara öppna 18:00 – ca 22:00, men insläpp sker endast fram till 19:00. Så cum and get wet, men kom före 19 🙂

Group WET is restarting in March!

Awaited buy many… our group WET will restart its activities after a few years absence. From March will there be one group theme night per month, usually the second Sunday of each month. For more information and dates, visit our calendar.

Group nights will be open 18:00 – around 22:00, but the doors will only be open for admittance to 19:00. So.. cum and get wet, but come before 19 🙂